top of page
Frida.png

Algemene voorwaarden. Januari 2021.

 Doel en rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden

1-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Spaans in Apeldoorn en haar studenten en op alle diensten en producten van Spaans in Apeldoorn. (KvK: 72641088, Btw: NL002515300B39).

 

2- Op alle overeenkomsten tussen Spaans in Apeldoorn en de student en alle aanbiedingen van Spaans in Apeldoorn aan de student is Nederlands recht van toepassing.

 

3- Correspondentie
Alle correspondentie gaat via e-mail. De student is verplicht om een geldig e-mailadres aan Spaans in Apeldoorn op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen dienen via de e-mail aan Spaans in Apeldoorn worden doorgegeven te zijn. Mail die verstuurd is naar het opgegeven e-mailadres van de student wordt geacht aangekomen te zijn.

4-Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Spaans in Apeldoorn of haar licentiegever(s). Student verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst. Materiaal dat door de student is aangeleverd, blijft eigendom van de student, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

5- Prijzen cursusgeld
-Volg je een taalcursus bij Spaans in Apeldoorn als particulier? Voor je plezier, of bijvoorbeeld als voorbereiding op jouw vakantie? Dan is deze cursus vrijgesteld van btw. Dit vanwege de btw-vrijstelling voor algemeen vormend onderwijs.

-Als een student een cursus of les wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Er vindt echter geen restitutie plaats door Spaans in Apeldoorn.

-Annuleren is alleen mogelijk tot 14 dagen na jouw inschrijving. Valt de startdatum van de cursus binnen deze 14 dagen, is annuleren niet meer mogelijk.

 

6- Privélessen

-Privélessen worden in blokken van 10 lessen verzorgd. Deze 10 lessen kunnen in een periode van 4 manden worden gevolgd. Niet gebruikte lessen komen te vervallen en worden niet vergoed. Afmelden voor de les gebeurt per email minimaal 24 uur van tevoren. maandag lessen dienen op de voorafgaande vrijdag te worden afgemeld. Indien een u zonder afmelding een les niet volgt, vervalt deze les.

 

7- Vakantie

Voor feestdagen en schoolvakanties volgen wij de Apeldoornse basisschoolkalender.

 

8- Lesmateriaal
Wanneer het lesmateriaal voor je cursus niet is inbegrepen, kun je het zelf bestellen. Neem altijd de boeken vanaf de eerste les mee.

 

9- Groepsgrootte (bij groepslessen)
U leert Spaans spreken in kleine groepen of privé lessen. Er zijn minimaal 3, maximaal 10 personen per groep. Bij onvoldoende deelnemers voor een cursus behouden wij ons het recht voor een cursus te laten vervallen. De cursus kan uitsluitend worden gevolgd door degene op wiens naam de les is geboekt.

 

10- Minimum leeftijd
Voor deelname aan de groepslessen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

 

11- Betaling cursussen
-Betaling is uitsluitend mogelijk per bankoverschrijving, na ontvangst van jouw factuur of in onze school met pinpas.

-Zodra er voldoende inschrijvingen voor de cursus van je keuze zijn, ontvang je uiterlijk 1 week voor aanvang de bevestiging dat de cursus doorgaat inclusief de factuur. Wanneer het cursusgeld niet vóór aanvang van de eerste les is voldaan, kun je helaas niet tot de les worden toegelaten. Dit geldt voor zowel groeps- als privélessen.

Na aanvang van de cursus wordt er geen cursusgeld teruggestort. Dit geldt voor zowel groeps- als privélessen.

-Spaanse lessen voor kinderen worden maandelijks betaald via automatische incasso. De informatie ontvang je altijd voor de definitieve inschrijving voor de cursus

12. Digitale nieuwsbrief

Met de inschrijving gaat de student akkoord met het ontvangen van e-mails die informeren over vervolgcursussen en activiteiten alsmede de digitale nieuwsbrief van Spaans in Apeldoorn. De student kan zich te allen tijde uitschrijven van de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of via spaansinapeldoorn@gmail.com

 

13- Uitgevallen les

-Voor privélessen:

U kunt een les afmelden 24 uur vooraanvang van de les. Dit kost geen geld, maar onthoud de deadline voor het consumeren van je lessenpakket. Dit is exclusief weekends. Maandaglessen moeten voor vrijdag worden geannuleerd.

Als je een les annuleert met een opzegtermijn van minder dan 24 uur, wordt de les in rekening gebracht

-Voor groeplessen:

Als je niet naar een les kunt gaan, de les kan niet worden ingehaald. Je ontvangt een overzicht van de in de les behandelde onderwerpen (beknopt) en het bijbehorende huiswerk dat je moet maken. Je moet de les thuis bestuderen.

14. Certificaat van deelname

Bij het afronden van een niveau ontvang je van ons een certificaat van deelname

 

15- Klachtenregeling

-Indien u een klacht of probleem heeft kunt u dat aan ons melden via spaansinapeldoorn@gmail.com Vermeldt hierbij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en natuurlijk de aard en inhoud van de klacht.

- Wij zal binnen 5 dagen reageren door u een ontvangstbevestiging te doen toekomen en contact met u op te nemen zodat u de klacht kunt toelichten. Klachten worden vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandeld.

- Wij zullen ons uiterste best doen om gezamenlijk tot een voor iedere partij acceptabele oplossing van de klacht of het probleem te komen. Dit voorstel over de gegrondheid van de klacht en een eventueel voorstel tot afhandeling van de klacht wordt binnen 14 dagen aan de klager (en cq de aangeklaagde) schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld.

- Afspraken en maatregelen over een oplossing/regeling worden bij acceptatie door de klager binnen 5 dagen uitgevoerd.

- Indien de klager niet met het voorstel akkoord gaat zal Spaans in Apeldoorn u voorstellen om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij. De beslissing van de onafhankelijke derde partij is bindend.

- Klachten worden geregistreerd en 5 jaar bewaard.


16. Disclaimer

Spaans in Apeldoorn is niet verantwoordelijk voor enige schade die de student kan lijden. Spaans in Apeldoorn geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar dienst, materialen of lesruimten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Spaans in Apeldoorn en de docenten waar zij mee samenwerkt.

bottom of page